Những tác dụng không ngờ của thiền thư giãn

Blog Phật Giáo Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016 0

Ở nước ngoài đa phần người trung niên và người gần 50, 60 họ thích nghe nhạc thiền hơn so với Việt Nam chúng ta, vì nhạc thiền có tác dụng ...