Nhạc niệm hồng danh A Di Đà Phật an lạc từng phút giây

Blog Phật Giáo Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016 0

A Di Đà Phật, danh hiệu này là vạn đức hồng danh, tại sao vậy? Danh hiệu này là danh hiệu của tự tánh, là danh hiệu của tánh đức. Đây...

nhạc thiền tỉnh tâm an nhiên tự tại

Blog Phật Giáo Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016 0

Nhac thien phat giao, Nhạc thiền phật giáo, bản nhạc thiền không lời phật giáo hay nhất giúp cho mọi người tỉnh tâm an lạc, tập trung tin...